สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน ใครอยากเป็นเจ้าของบ้านบ้าง ! ออมสินมีสินเชื่อดีๆ

สินเชื่อบ้าน ออมสิน สินเชื่อบ้านช่วยสานฝันเรื่อง บ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อน ไขสบายๆธนาคารออมสินรู้เรื่อง รวมทั้ง รู้ดีถึงความจำเป็นต้อง การมีบ้าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน สำคัญของการ เริ่มชีวิตที่ดี ก็เลยมุ่งช่วยเหลือ รวมทั้ง ช่วยสานฝันของท่าน ให้เป็นจริง ด้วยข้อจำกัดสบายๆและไม่ยุ่งยากเหมือนอย่างที่คิด จบทุกความอยากได้อ่อน​​งบ้านที่เดียวครบ phuket property

 • ซื้อที่ดินเพื่อจัดแจง ก่อสร้างตึก
 • ซื้อที่ดินพร้อม ตึกหรือแฟลต
 • ซื้อที่ดิน รวมทั้ง ก่อสร้างตึกในที่ดินนั้น phuket property
 • ซื้อที่ดินที่มีตึก ของตัวเอง หรือสามีภรรยาก่อสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อก่อสร้าง หรือ เพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
 • เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดิน หรือห้องพัก ของตัวเอง หรือคู่ครอง จากสถาบันการเงิน phuket property

เนื้อหาสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ทุกกรณี รวมกันไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาจำหน่าย หรือ ราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้​ phuket property

 1. กรณีกู้เพื่อหาที่พักที่อาศัย

คำสัญญาที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 1
(1) กรณีหลักประกันแพงจำหน่ายต่ำลงมากยิ่งกว่า 10 ล้านบาท รีวิวบ้านภูเก็ต

ที่ดินพร้อมตึก ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 95 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
ห้องพัก ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 90 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า รีวิวบ้านภูเก็ต

(2) สำหรับที่พักอาศัยที่ราคาแพงค้าขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า รีวิวบ้านภูเก็ต

คำสัญญาที่พักอาศัยข้างหลังที่ 2

(1) กรณีหลักประกันราคาแพงซื้อขายแลกเปลี่ยนต่ำยิ่งกว่า 10 ล้านบาท

กรณีผ่อนหนี้คำสัญญาที่พักที่อาศัยข้างหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดิน พร้อมตึกหรือห้องเช่า รีวิวบ้านภูเก็ต

กรณีผ่อนส่งข้อตกลงที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดินพร้อมตึกหรือแฟลต บ้าน

(2) สำหรับที่พักที่อาศัยที่ราคาแพงค้าขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 80 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้าน

คำสัญญาที่พักที่อาศัยข้างหลังที่ 3

(1) ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 70 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

 1. กรณีกู้เพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก บ้าน

ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาประเมินของตึกที่ก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมบำรุง แต่ว่าจำต้องไม่เกินอัตราส่วนตามที่ตั้งไว้ตามข้อ 1. สุดแท้แต่กรณี

 1. กรณีกู้เพิ่มเติมอีก
 2. กู้เพิ่มเติมอีกเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ และก็เป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริง แต่ว่าเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งสิ้น จำเป็นต้องไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้าน
 3. กู้เสริมเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแต่ว่าเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งผอง จะต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้าน

ช่วงเวลาจ่ายเงินกู้

กรณีกู้เพื่อหาที่พักอาศัย

ไม่เกิน 40 ปี ตั้งแต่แมื่อเดือน ที่จำต้องจ่ายเงินกู้ รวมทั้ง ดอกงวดแรก ตามที่ได้มีการกำหนด ในคำสัญญา และก็เมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่าย เงินกู้ยืมจะต้องไม่เกิน 65 ปี นอกจาก เจ้าของธุรกิจ ซึ่งสามารถพิสูจน์ รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จำต้องไม่เกิน 70 ปี แต่ว่าหากหลักประกัน เป็นตึกการขาย (เรือนแถว) ให้กู้เป็นสินเชื่อเคหะ ได้ไม่เกิน 2 คูหา รวมทั้งระบุช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ บ้านจัดสรรภูเก็ต

กรณีกู้เพื่อหาที่พักอาศัย ไม่เกิน 40 ปี บ้านจัดสรรภูเก็ต

กรณีกู้เพิ่อประกอบการค้าแล้วก็อาศัย ไม่เกิน 30 ปี บ้านจัดสรรภูเก็ต

ดังนี้กรณีกู้เพิ่มเพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมตึกจะขยายช่วงเวลาจ่ายเงินกู้จากข้อตกลงเดิมก็ได้ แต่ว่าจะต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง บ้านจัดสรรภูเก็ต

กรณีกู้เพิ่มเติมอีกเพื่อเป็นค่าสัญญาประกันเพื่อรับรองสินเชื่อ บ้านจัดสรรภูเก็ต

แล้วก็/หรือในกรณีที่มีการกู้เพิ่มอีกเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ให้เป็นไปตามนี้

 1. กู้เสริมเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ และก็เป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริง แม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมดทั้งปวง จะต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 2. กู้เพิ่มอีกเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแต่ว่าเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งผอง จำเป็นต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ดอก

อัตราค่าดอกเบี้ยเป็นไปตามที่แบงค์ระบุ

เนื้อหาการสมัคร

คุณลักษณะ

 • เป็นผู้ฝากเงินจำพวก เผื่อเรียกของแบงค์
 • แก่ครบ 20 ปีขึ้นไป และก็เมื่อรวมอายุผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จำต้องไม่เกิน 65 ปี ละเว้น เจ้าของธุรกิจซึ่งสามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับ ช่วงเวลา ที่จ่ายเงิน กู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีอาชีพรวมทั้งรายได้แน่ๆ
 • การกู้ยืมร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความข้องเกี่ยวเป็นคู่บ่าวสาว ลูก พ่อ คุณแม่ หรือ ลูกพี่ลูกน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นที่ต้องครอบครองร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคล อื่นที่นอกจาก จาก (4.1) จะต้องครอบครองร่วม ในหลักประกันทุกคน
ดังนี้ ในเรื่องที่กู้ร่วมกับบุคคล อื่นให้นับช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ตาม อายุของผู้กู้ที่แก่น้อย ที่สุดเพียงผู้เดียว

หลักประกัน

 • ที่ดิน หรือที่ดิน พร้อมตึก หรือห้องเช่า ตามเป้าหมาย ที่ขอกู้แล้วก็ตั้งอยู่ใน แหล่งชุมชนที่มี ความเจริญรุ่งเรือง มีกระแสไฟฟ้า สาธารณูปโภค อื่นๆตามความ จำเป็นต้อง แล้วก็มีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ ผ่านเข้าออก ได้สบาย
 • สิทธิการเช่าที่ดินรวมทั้ง / หรือตึกตามหลักกฏเกณฑ์ ที่แบงค์ประกาศระบุ
 • หลักทรัพย์ดังที่แบงค์ประกาศระบุ

เอกสารประกอบกิจการกู้หนี้ยืมสิน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ แล้วก็คู่แต่งงาน
 • สำเนาหลักฐานแต่งงาน หรือสำเนาใบแสดงการเลิก หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้แต่งงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้แล้วก็คู่ครอง

บทความอื่นที่น่าสนใจ : บ้านสีเขียวมะนาว

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) ภูเก็ตวิลล่า 2021