สัญญาเช่าบ้าน

สัญญาเช่าบ้าน

สัญญาเช่าบ้าน ที่จำต้องทราบ เตรียมความพร้อมให้พร้อมก่อนที่จะตัดสินใจเช่า-ให้เช่า

สัญญาเช่าบ้านเป็นสิ่งควรต้องทราบและก็ควรจะจัดแจงให้พร้อมก่อนปลดปล่อยเช่าหรือให้เช่า ตลาด พระ ภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยเช่าห้อง คอนโด ห้องแถว หรือตึกการค้าขาย ย่อมควรมีกติการะหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าให้เป็นระเบียบก่อน ไม่ด้วยเหตุนี้อาจจะมีการเกิดปัญหาตามมาได้ อาจจะมีการเกิดการไม่ พูลวิลล่าจ่ายค่าเช่า ทำของที่อยู่ภายในบ้านเสียหาย สร้างความทุกข์ร้อนให้กับเจ้าของบ้าน สันจมูกนั้นก่อนที่จะตัดสินใจจะให้เช่าบ้านหรือจะเช่าห้อง ผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่าควรทำการศึกษาเรียนรู้และทำการค้นคว้าเนื้อหาของสัญญาเช่าบ้านให้ดีเพื่อลดปัญหาที่อาจจะมีการเกิดขึ้นในอนาคตได้ วันนี้พวกเราจะพาไปทำความเข้าใจกับสัญญาเช่าบ้าน เอกสารประกอบ สัญญาเช่าบ้าน หรือ ฟอร์มสัญญาเช่าบ้าน ว่าจะมีหลักเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์อะไรบ้าง phuket property

สัญญาเช่าบ้าน

อันดับแรกจำเป็นต้องบอกก่อนว่า สัญญาเช่าบ้านเป็น หนังสือหรือเอกสาร ที่เป็นกติกา ด้วยกันระหว่างผู้ให้เช่าแล้วก็ ผู้เช่าหรือคนที่ใช้ประโยชน์ เพื่อมีความรู้ความเข้าใจตรงกันอีกทั้ง 2 ข้าง เป็นคำสัญญาต่าง ทดแทนที่ผู้ให้เช่า ยินยอมให้มีการใช้ประโยชน์ในบ้านส่วนผู้เช่ามอบเงินหรือ “ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่า” สำเร็จทดแทน โดยจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในเงินทอง ผู้เช่าจะมีสิทธิเพียงแค่ได้ใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ในเวลาหนึ่งตามข้อตกลงแค่นั้น phuket property

หลักเกณฑ์สำหรับในการทำความตกลงเช่าห้อง

การมีเจตนาทำข้อตกลง กันระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้ เช่าก็นับว่ากำเนิดสัญญาเช่าบ้านแล้ว แต่ว่าในทางข้อบังคับนั้นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด ต่างก็ควรจะมีหลักฐานที่เป็นหนังสือหรือมีเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน แม้ไม่ทำถ้ามีปัญหาขึ้นมาจะไม่สามารถที่จะใช้ฟ้องคดีบังคับคดีในศาลได้ โดยสัญญาเช่าบ้านแบ่งเป็น 2 แบบเป็น phuket property

 1. สัญญาเช่าบ้านแบบช่วงเวลาไม่เกิน 3 ปี

กำหนดให้ทำเป็นหนังสือสัญญาเช่าห้องโดยมีการลงนามของ 2 ข้างทั้งยังผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่า ระหว่างกันได้เอง phuket property

 1. สัญญาเช่าบ้านแบบช่วงเวลาที่ 3 ปีขึ้นไป

กำหนดให้ทำเป็นหนังสือแล้วก็ควรมีการ ขึ้นทะเบียน ลงชื่อทั้งยัง 2 ข้าง ต่อบุคลากรข้าราชการ ก็เลยจะใช้ฟ้องคดีบังคับคดีได้ นอกเหนือจากนั้นการทำความตกลงเช่าห้องในระยะ 3 ปีขึ้นไปจำเป็นต้องเสียค่าบริการให้แก่ข้าราชการกรมที่ดินอีกด้วย รีวิวบ้านภูเก็ต

การทำข้อตกลงเช่าห้องบางรายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีข้อตกลง แบบพิเศษหรือข้อตกลง ต่างทดแทนพิเศษ ที่ทำไว้เพื่อเป็นการตกลง กันเพิ่มที่นอกเหนือจากการจ่ายค่าเช่าแล้ว ผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องซ่อมหรือบำรุงอสังหาริมทรัพย์เมื่อพังด้วย รีวิวบ้านภูเก็ต

หน้าที่ของผู้ให้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน

ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ จะต้องมอบอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้เช่าตามคำสัญญา โดยอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่านี้จำเป็นต้องอยู่ในภาวะ ที่เหมาะสมแก่การใช้คุณประโยชน์ หรืออาศัย นอกจากนั้นผู้ให้เช่ายัง จำเป็นต้องดูแลและก็ ทำนุบำรุงอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้เช่า เว้นแต่ว่าจะทำเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านที่เป็นกติกาแบบพิเศษที่ให้ภาระหน้าที่แก่ผู้เช่าเป็นคนดูแลเอง รีวิวบ้านภูเก็ต

หน้าที่ของผู้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน

เป็น การที่ผู้เช่าจะเข้ามา ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ นั้นต้องมีการจ่ายผลตอบแทน ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าให้ตรงตามปริมาณ แล้วก็ตรงเวลาที่ได้ตกลงกัน ไว้รวมทั้งจะต้องใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ จากที่ตกลงกันไว้ รีวิวบ้านภูเก็ต

การยับยั้งคำสัญญาสัญญาเช่าบ้าน

การหยุดของ สัญญาเช่าบ้านอาจมีเหตุผลมาจากผล ด้านกฎหมาย เช่น การหมดสัญญาเช่าตาม ที่ตกลงกันไว้ ผู้เช่าที่อยู่ที่อาศัยเสียชีวิต หรืออสังหาริมทรัพย์ นั้นหายไปหรือไฟเผา ข้อบังคับอนุญาตให้ผู้ ให้เช่าหรือผู้เช่า สามารถบอกยกเลิกการเช่าได้โดยไม่ต้องบอกเล่า หรือในกรณีที่มีฝ้ายข้างใดข้างหนึ่งทำผิด phuket property หน้าที่จากที่กำหนดไว้ ในสัญญาเช่า เป็นต้นว่า ไม่ชำระค่าเช่า หรือเปล่ากระทำตามกติกาที่ทำร่วมกัน หากสัญญาเช่าเป็นแบบไม่ระบุช่วงเวลาการเช่า แต่ละข้างสามารถบอกยกเลิกคำสัญญาได้แม้กระนั้นจึงควรแจ้งบอกให้อีกข้างหนึ่งรับทราบก่อน แต่ว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบอกล่วงหน้าเกินกว่า 2 เดือน v

ข้อมูลในทำหนังสือสัญญาเช่าบ้าน

นอกเหนือจากการที่จะจำต้องทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสัญญาเช่าบ้านแล้วก็ตัวบทกฎหมายต่างๆมาบ้างแล้ว พวกเราควรมีการเตรียมข้อมูลสำหรับเพื่อการทำหนังสือสัญญาเช่าบ้าน เอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน รวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นต้องกำหนดเอาไว้ในสัญญาเช่าบ้านควรมีอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้ บ้าน

 1. ข้อมูลผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่า

โดยในสัญญาเช่าบ้าน จะต้องมีการกำหนด ข้อมูลส่วนตัวทั้งยังชื่อ ชื่อสกุล ข้อมูลเลขประจำตัวพลเมือง แล้วก็ที่อยู่ถิ่นกำเนิดของผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้เช่า รวมทั้งมีการระบุหรือเจาะจงบุคคลที่สามารถยนต์เข้ามาอยู่ในบ้านเช่าด้วย แล้วก็ถ้าเกิดผู้ให้เช่าไม่ยินยอมผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะไล่บุคคลที่มิได้อยู่ในสัญญาเช่าออกไปจากบ้านได้ บ้าน

 1. ข้อมูลที่พักที่อาศัยที่ให้เช่า

โดยในเอกสารประกอบข้อตกลง เช่าห้องหรือข้อตกลง เช่าห้อง ควรมีการกำหนดจำพวกของ เงินทองที่ให้เช่า เพราะว่าเป็นบ้าน คอนโด หรือห้องแถว รวมทั้งจะต้องมีการเจาะจง ให้เด่นชัดว่าอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ตึก ซอกซอย ถนนหนทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ แล้วก็ถ้าเกิดในบ้านมีเงินอื่นๆด้วย ก็ควรจะมีการกำหนดเอาไว้ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านให้กระจ่างแจ้ง เช่น เครื่องเรือนต่างๆเตียง ตู้แช่เย็น ทีวี กุญแจห้อง ฯลฯ บ้าน

 1. จุดหมายสำหรับเพื่อการเช่า

จะต้องมีการเจาะจงให้เด่นชัดในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ว่ามีการใช้ประโยชน์ในแบบอย่างใดซึ่งส่วนมากการเช่าก็เพื่อพักอาศัยแค่นั้น ทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ให้เช่าสามารถที่จะระบุปริมาณผู้ที่อาศัยอยู่ได้ด้วย บ้าน

 1. ช่วงเวลาสำหรับการเช่าและก็อัตราค่าใช้จ่ายในการเช่า

จะต้องมีการเจาะจงเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านอย่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับช่วงเวลาเริ่มแล้วก็ช่วงเวลาหมดว่าอยากเช่าเป็นทุกเดือนหรือทุกปี นอกเหนือจากนั้นควรจะมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเช่าต่อเดือนไว้อย่างเห็นได้ชัด ควรมีการเขียนเป็นตัวเลขรวมทั้งเป็นตัวหนังสือ พร้อมกำหนดหนทางในจ่ายค่าเช่า ยิ่งกว่านั้นยังจำเป็นต้องกำหนดวันเวลาสำหรับการจ่ายค่าเช่าอีกด้วย บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. เงินประกันหรือค่าเงินมัดจำต่างๆ

เพื่อคุ้มครองป้องกันหรือลดปัญหาระหว่างผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่าในคราวหลัง โดยในสัญญาเช่าบ้านควรมีการเจาะจงจำนวนเงินรับรองไว้อย่างเห็นได้ชัด การกำหนดอัตราเงินประกันจำเป็นที่จะต้องเก็บในอัตราที่ข้อบังคับระบุเพียงแค่นั้น ตัวอย่างเช่น จำต้องไม่เกินปริมาณ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายในการเช่าทุกเดือน นอกเหนือจากนี้บางครั้งอาจจะบอกว่าเงินมัดจำจะถูกใช้ประโยชน์ในกรณีใดหรือเมื่อกำเนิดปัญหาใด แล้วก็ควรที่จะต้องมีการระบุช่วงเวลาสำหรับในการคืนเงินรับรองหรือเงินมัดจำให้กับผู้เช่าด้วย บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. รายจ่ายอื่นๆ

เป็นต้นว่า ภาษี ค่าน้ำรวมทั้งค่าไฟ ควรมีการเจาะจงให้ชัดแจ้งในสัญญาเช่าบ้าน ว่าผู้ใดมีบทบาทจำต้องรับผิดชอบ บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. การรักษาสินทรัพย์ที่เช่า

ผู้ให้เช่าควรมีกฎเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติไว้ให้แก่ผู้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน ต้องกำหนดให้ผู้เช่าจำต้องดูแลอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าให้ราวเป็นบ้านของตนเอง แล้วก็ในเรื่องที่อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าเสีย ผู้เช่าจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่ารู้ในทันที บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. ค่าปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบำรุงรักษา

ควรจะกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้สอยสำหรับเพื่อการบำรุงซ่อมให้เอาไว้ในสัญญาเช่าบ้านให้แจ่มชัด มีอะไรบ้างที่ผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบบ้างและก็แม้ผู้เช่าทำเสียหายเกินความจริง ผู้เช่าควรมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. การปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติมอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

ควรจะมีการกำหนดให้ชัดแจ้งในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านว่าผู้เช่าจะปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติมทรัพย์สินที่เช่ามิได้ จะทำเป็นก็เมื่อได้รับความยินยอมพร้อมใจจากผู้ให้เช่าเพียงแค่นั้น แล้วก็จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนด้วย แล้วก็แม้ผู้เช่ามีการตกแต่งและก็นำของมาติดไว้กับตัวบ้านให้เช่า สิ่งที่เพิ่มเติมจำเป็นต้องกลายเป็นเจ้าของของผู้ให้เช่า โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องเงิน แม้กระนั้นหากต้องการจะรื้อถอน ผู้เช่าจึงควรรื้อถอนสิ่งที่นำเพิ่มเติมนั้นแล้วก็จัดแจงปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมบ้านที่เช่าให้อยู่ในภาวะธรรมดาทุกอย่างโดยผู้เช่าควรเป็นผู้ออกค่าครองชีพเองทั้งสิ้น

 1. การบุกรุกในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ควรมีการเจาะจงเหตุว่าถ้ามีบุคคลใดรุกล้ำเข้ามาในรอบๆทรัพย์สมบัติที่เช่า มีการรบกวนหรืออ้างสิทธิอะไรก็แล้วแต่ผู้เช่าจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่ารู้ในทันที รวมทั้งผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะตรวจหรือเข้าไปซ่อมเงินทองที่เช่า ผู้เช่าต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้เช่าได้ตลอดระยะเวลา โดยผู้ให้เช่าแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

 1. ข้อตกลงการปลดปล่อยเช่าช่วง

ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ควรมีการเจาะจงเหตุว่าผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิที่จะโอนสิทธิการเช่ารวมทั้งการเช่าตอนไม่ว่าจะทั้งสิ้นหรือนิดหน่อยไปให้คนอื่นได้

 1. การอนุญาตมีสัตว์เลี้ยง

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ควรจะมีการตกลงกันระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า โดยส่วนมากผู้ให้เช่ามักไม่ยินยอมให้มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงข้างในบ้านเช่า แต่งบางที่อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการยอมจำนนให้นำสัตว์เลี้ยงบางประเภทเข้ามาเลี้ยงได้ แต่ว่าจะต้องมีข้อจำกัดการเลี้ยงกำหนดไว้ด้วย

ข้อบัญญัติเมื่อทำผิดข้อตกลง

เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการลงลายลักษณ์อักษรเช่าห้อง ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่าต้องมีการทำข้อตกลงกันให้แน่ชัดเพื่อไม่ให้กำเนิดปัญหาขึ้นในตอนหลังใด แบบอย่างของการไม่ทำตามสัญญาเช่า อาทิเช่น ผู้เช่าออกก่อนสัญญาเช่าหรืออยู่ไม่ครบคำสัญญา ผู้ให้เช่าก็มีสิทธิที่จะยึดเงินมัดจำคืนทั้งปวงได้ หรือในเรื่องที่ผู้เช่าไม่ทำตามสัญญาไหมประพฤติตามกติกาที่กำหนดไว้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะให้ผู้เช่าทำตามคำสัญญาด้านในที่ระบุหรือสามารถเรียกเรียกร้องค่าเสียหายได้ ทั้งยังยังมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงได้

กรณีผิดนัดชำระค่าเช่าที่อยู่ที่อาศัย

ในเรื่องที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าบ้าน ผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องชำระค่าปรับดอก 15% ต่อปี นับจากวันที่ผิดนัดจ่ายเป็นต้นไปกระทั่งจะจ่ายเสร็จครบถ้วนบริบูรณ์ รวมทั้งจำต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้ให้เช่าเสียไปเพื่อการทวงหนี้สินที่ค้างจ่ายนี้

ในกรณีที่มีการเลิกข้อตกลงเลิกร้าง

ควรจะมีการเจาะจงในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านอย่างเห็นได้ชัดเพราะ ไม่ว่าจะเลิกคำสัญญาด้วยเหตุถึงกำหนดช่วงเวลาการเช่า หรือสาเหตุใดก็ตาม ผู้เช่าจะต้องย้ายเงินออกมาจากสมบัติพัสถานที่เช่าแล้วก็ส่งกลับเงินทองที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในภาวะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าบ้าน แล้วก็ภายหลังจากเลิกคำสัญญาแล้ว ผู้เช่ายังมิได้มอบทรัพย์สินที่เช่าหรือยังมิได้ย้ายสินทรัพย์ออกไป ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะเข้าครอบครองสถานที่เช่าได้ และก็ให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิย้ายสินทรัพย์ออกมาจากสถานที่เช่าได้โดยผู้เช่าจึงควรรับผิดชอบในรายจ่ายสำหรับในการย้ายสินทรัพย์ด้วย

การต่อสัญญาเช่าห้อง

โดยส่วนมากมักทำข้อตกลงอย่างน้อย 1 ปีเป็นต้นไป แต่ว่าก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสำหรับการเช่าได้จากที่ตกลงกัน ซึ่งในสัญญาเช่าบ้านต้องมีการกำหนดอย่างเห็นได้ชัดว่าช่วงเวลาสำหรับในการบอกไม่ต่อสัญญาเป็นกี่วันก่อนหมดสัญญา ส่วนมากควรจะบอกกล่าวว่าจะไม่ต่อสัญญาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่ารู้ก่อนหมดสัญญาภายในช่วงเวลา 30-45 วัน และก็จำต้องบอกกล่าวโดยมีหลักฐานที่แจ่มชัด แล้วก็ถ้าผู้เช่าอยากยืดอายุสัญญาเช่าต้องมีหลักเกณฑ์ให้กระจ่าง

บทความอื่นที่น่าสนใจ : บ้านสีเขียวมะนาว

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) ภูเก็ตวิลล่า 2021